Tjänster

Flexibel underwriting
Vi är en liten underwriting-agentur som via vårt moderbolag Balticfinance är uppbackad av världens största försäkringsmarknad Lloyds of London. Vår slimmade organisation gör oss snabba, fexibla och ger oss korta ledtider. Du har oftast ett svar eller offert från oss inom 48h! Förankringen i Lloyds och andra världsledande försäkringsaktörer ger oss och våra produkter nödvändig stabilitet.

Internationell exponering
Behåll dina kunder när dom yttar eller expan­ derar! Globaliseringen har gjort att såväl privat- personer som företag idag är extremt mobila.
Vi har möjligheten att teckna försäkringar i hela EU/EES och har lialer i Tyskland, Danmark, Stor- britannien och Sverige. Detta ger oss möjligheten att arbeta med förmedlare och kunder över hela Europa och dig möjlighet hålla dina kunder lojala.

Konkurrensutsättning
Är villkoren undermåliga, undantagen för många eller premien för hög? Hör av dig till oss så tittar vi på ditt speci ka fall. Vi når ut till ett stort antal internationella försäkringsgivare och återförsäk- ringsgivare som alla har gedigen erfarenhet av speciella risker. Detta ger oss goda möjligheter att hitta en lösning på just ditt problem eller din förfrågan.

Långsiktiga partnerskap
Vårt arbetssätt bygger på interaktion mellan oss och förmedlaren. Vårt mål är att vi tillsammans kan ta fram en lösning som alla parter känner sig nöjda med och att detta lägger grunden till ett långvarigt samarbete. Vårt intresse ligger i en framgångsrik förmedlare till följd av en nöjd kund.