Elitidrott

”Är du intresserad av att förmedla några av Europas bästa idrottsförsäkringar? Hör av dig till oss!”

Olycksfallsförsäkring
Utbudet av standardiserade olycks- fallsförsäkringar på marknaden är stort. Detta ställer krav på nischade produkter för att täcka speci ka ris- ker. Vi har stor erfarenhet av att an- passa och utveckla nya olycksfalls­ lösningar för olika ”unity groups”. Allt utifrån förmedlares och kunders önskemål.

Fördelar

 • Nischade produkter med anpassade villkor för olika målgrupper
 • Höga försäkringssummor
 • Generös definition av olycka
 • Skadehantering av välkända och
 • oberoende skadereglerare

Temporär avbrottsförsäkring
I Sverige görs ungefär 200.000 sjukskrivningar varje år. Nästan alla innebär någon form av inkomstbortfall, i vissa fall omfattande sådana. Genom oss kan du försäkra dig mot inkomstbortfall till följd av såväl skada/olycka som sjukdom. 

Produktens fördelar

 • Flexibla lösningar med olika karensdagar, ansvarstider och utbetalningar
 • Enkel och snabb skadehantering vid sjukskrivning
   

Permanent avbrottsförsäkring
Risken att tvingas sluta arbeta p.g.a. sjukdom, olycka eller skada innebär oftast att man går miste om stora inkomster i framtiden. Med en permanent avbrottsförsäkring kan du säkra upp framtida intäkter och jämna ut säkra inkomster och konsumtion. 

Produktens fördelar

 • Försäkra upp till 5 årslöner
 • Anpassad premie efter risksituation och ålder

Talangförsäkring
Att bli framgångsrik inom idrott kräver idag stora uppoffringar redan i tidig ålder i form ekonomiska utgifter och skolan/utbildningen som ofta får komma i andra hand. En skada eller olycka kan snabbt spoliera drömmen eller satsningen. Vår talangförsäkring är utvecklad för att täcka den ekonomiska risken och ge ungdomar som tvingas sluta möjligheten att ta igen det man missat. Allt för att man på ett tryggt sätt ska kunna gå All-in på sin idrott.

Produktens fördelar

 • Unik försäkringsprodukt
 • Permanent avbrottsförsäkring med utbetalning över 3 år. 
 • Förmånlig pris för unga idrottare mellan 15-19 år 
 • Tidsanpassad för att ta igen gymnasieåren eller genomföra en högskoleutbildning på kandidatnivå

Katastrofförsäkring för idrottslag
Långt ifrån alla elitklubbar inser att det största hotet mot en klubbs existens ligger dolda i risker i vardagliga aktiviteter utanför planen. Varje år reser klubbar tusentals kilometer med buss, tåg eller flygplan samtidigt som de ständigt är i offentlighetens ljus. Trots en liten sannolikhet för att en sådan händelse skall inträffa, borde varje lag vara medvetet om att en flygolycka eller att en terrorattack kan utplåna stora delar av gruppen och orsaka en förlust som inte kan kompenseras, varken i idrottsliga eller i ekonomiska termer.
Ett permanent avbrott eller olycksdödsfall av en klubbs spelare är djupt olyckligt och beklagligt. Men tidigare fall har visat att EN sådan händelse har relativt liten inverkan på en klubb. Förlusten av ett flertal spelare kan dock vara förödande och för att återhämta sig från behöver klubben en snabb och effektiv beredskapsplan. Katastrofförsäkringen erbjuder nödvändiga finansiella medel för att möjliggöra återuppbyggnaden av klubbens organisation och struktur.

Försäkringens omfattning:
Katastrofförsäkringen omfattar alla eller individuellt utvalda spelare av ett lag med ett förutbestämt och realistiskt försäkringsbelopp. Försäkringen gäller när minst 2 spelare blir otillgängliga på grund av samma händelse/olycka. Detta innefattar:

 • Olycksdödsfall
 • Permanent Avbrott orsakat av Olycka eller Sjukdom