Special risks

Special risks

Som försäkringsförmedlare ställs man regelbundet inför komplexa försäkringsproblem som kräver nya, kreativa lösningar. På Bf Underwriting har vi specialiserat oss på dessa problem. Med unika ingångar vid Lloyds of London och andra euro- peiska försäkringsmarknader kan vi ta fram lösningar på dina eller dina kunders specifika behov. Hör av dig till oss så sätter vi igång!
Obs 50.000 SEK i minimipremie.

Varför Bf Underwriting?
• Uppbackad av världens största försäk- ringsmarknad
• Flexibel och snabbfotad Underwriting-agentur
• Stor erfarenhet av skräddarsydda försäkringslösningar