Bf underwriting Sweden AB (Bf) integritetspolicy

- Vi värnar om din personliga integritet

För att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund är vi i vår verksamhetsutövning beroende av olika upplysningar, däribland dina personuppgifter.  Vi använder även information om dig för att anpassa våra erbjudanden till dig och för att utveckla och förbättra våra tjänster och service. Vi säljer aldrig information om dig till någon utomstående tredje part.

Vi vill vara transparenta med hur dina personuppgifter behandlas och för att du ska få en så bra insyn som möjligt har vi sammanställt informationen i en integritetspolicy. Vi ber dig därför att ta dig tid att läsa igenom vår integritetspolicy. Den förklarar bland annat:

  • Hur vi samlar in personuppgifter
  • Vilka personuppgifter vi samlar in och varför
  • Hur vi använder informationen som vi samlar in
  • Hur länge vi lagrar information om dig
  • Hur du kontaktar oss
  • Dina rättigheter, inklusive hur du får tillgång till och hur du uppdaterar dina personuppgifter
  • Ändringar av Integritetspolicyn
  • Din personliga integritet är viktig för oss


Bf Underwriting Sweden administerar balticfinance försäkringar i Sverige. För mer info om balticfinance dataskyddpolicy läs mer här