Utökad Keymanförsäkring

Keyman-försäkring

Vår keyman-försäkring är en paketlösning som består av en önskad kombination av försäkring mot olycksfall, dödsfall samt permanent och temporärt avbrott. Försäkringen riktar sig framför allt till företag som är beroende av en eller flera nyckelpersoner och fungerar som en nödfallsplan om något oförutsägbart skulle hända dessa personer. 

Fördelar
• Optimal produkt för egenföretagare • Kan rädda ett helt bolag
• Bred täckning
• Utmattningssyndrom omfattas