Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring

Utbudet av standardiserade olycks- fallsförsäkringar på marknaden är stort. Detta ställer krav på nischade produkter för att täcka speci ka ris- ker. Vi har stor erfarenhet av att an- passa och utveckla nya olycksfalls­ lösningar för olika ”unity groups”. Allt utifrån förmedlares och kunders önskemål.

Fördelar
• Nischade produkter med anpassade villkor för olika målgrupper
• Höga försäkringssummor
• Generös definition av olycka
• Skadehantering av välkända och
oberoende skadereglerare