evenemangsförsäkringar

Varför Evenemangsförsäkring?

Att försäkra en organisations fysiska tillgångar mot risker är centralt för varje framgångsrikt företag. Evenemangsrisker faller vanligtvis utanför standardiserade företagsförsäkringar, trots att en försäkring mot dessa risker har samma tryggande effekt på balansräkningen andra vanliga försäkringar. Med en Evenemangsförsäkring minskar man den ekonomiska risken vilket kan leda till att fler vågar satsa på sina evenemang.
Med tanke på vilken insats i form av tid och pengar det tar att planera och arrangera ett event, är riskerna för slutresultatet betydande. När en katastrof inträffar skyddar en evenemangsförsäkring mot kostnader och utgifter eller förväntade intäkter för en bråkdel av exponeringen. Försäkringen täcker förluster som ett resultat av helt eller delvis inställda, nerlagda, försenade, avbrutna eller flyttade evenemang till följd av oförutsägbara och okontrollerbara omständigheter.

Försäkringens Omfattning

Evenemangsförsäkring täcker kostnader och utgifter eller intäkter i samband med ett evenemang exempelvis resekostnader, arenakostnader, reklam och marknadsföring, biljettförsäljning och sponsorintäkter m.m. Försäkringen kompletterar ofta andra typer av försäkringar såsom enklare företagsförsäkringar eller ansvarsförsäkringar. Möjlighet till täckning av följande risker finns:

 • Avvikande och dåligt väder
 • Naturkatastrofer såsom jordbävning, översvämning och brand
 • Extra utgifter
 • Strömavbrott
 • Avbrott vid TV-sändningar
 • Inställd kollektivtrafik eller nekat tillträde
 • Misslyckad flytt eller uppbyggnad av evenemangsområde
 • Angreppsrisk
 • Strejk
 • Terrorism och/eller hot om terrorism
 • ”Non-appearence” d.v.s. risken att en eller flera personer inte kan framträda vid ditt
evenemang.

Viktiga Begräsningar och Undantag

Försäkringen innehåller vissa begränsningar och undantag. De principiella undantagen är:
 • Ekonomiska eller finansiella misslyckande, konkurs och insolvens, tillbakadragande av stöd från någon part.
 • Utebliven försäljning, intresse eller deltagande
 • Fluktuation i växelkurser och valutastabilitet
 • Radioaktiv kontamination
 • Användande av patogena eller giftiga kemiska eller biologiska material**
 • Krig och civilt upplopp**
 • Landssorg**
 • Smittsamma sjukdomar**
**Dessa undantag kan inkluderas i försäkringsskyddet mot en extra premie. Vi välkomnar alla typer av förfrågningar. Vänligen kontakta din försäkringsförmedlare eller Bf Underwriting för att diskutera tillägg i försäkringsskyddet.

Exempel på Skador och Anspråk

Oavsett hur välplanerat ett evenemang är finns där alltid oförutsägbara omständigheter som kan uppstå och tvinga fram inställda, nerlagda, försenade, avbrutna eller flyttade evenemang (helt eller delvis).
Det finns mängder av incidenter som kan äventyra ett evenemangs kostnader och utgifter eller intäkter. Några verkliga exempel är:


Ofördelaktigt väder
 • Onormalt snöfall orsakar inskränkning vid föreställning Stormvindar orsakar kollaps av cirkustält
 • Onormala hagelskurar orsakar inställd speedwaytävling Översvämning gör så att huvudläktaren sjunker
 • Dimma orsakar inställd skidtävling
Brandskada
 • Brand ödelägger mässcenter Fotbollsmatch ställd in p.g.a. skrogsbrand
 • Strukturell skada
Strukturell skada
 • Båtshow begränsas på grund av delvis kollaps av temporär poolstruktur
 • Infallet tak orsakar inställd motorshow
 • Montering av partytält förhindras och orsakar försening av evenemangets invigning
Avbrott i samhällsservice
 • Strömavbrott orsakar inställd teaterföreställning
 • Vattenavbrott orsakar inställd mässa
 • Gasläcka orsakar förbjudet tillträde till evenemangsplatsen
Andra anomalier
 • Artist attackeras av åskådare
 • Popstjärna omkommer i flygplanskrasch och resulterar i att inställd konsertturné
 • Mord på fjärde green resulterar i att polisen förbjuder inträde till golfbana
 • Trasig scenhydralik orsakar scenkollaps vid rockkonsert
 • Sprinklerläckage orsakar översvämning och skada på mässa och möteplats
Detta är en kortfattad produktbeskrivning och är inte en del av försäkringsavtalet om inte försäkringsgivaren skriftligen meddelat detta. För offert, villkor eller ytterligare information vänligen kontakta din försäkringsförmedlare eller Bf Underwriting AB.
 

Försäkringsbara Evenemang
Över 100 olika evenemangstyper finns tillgängliga för försäkring utan krav på minimipremie i följande kategorier:

 • Idrottsevent och tävlingar
 • Mässor, konferenser och föreläsningar
 • Festivaler, karnevaler och marknader
 • Film och TV premiärer
 • Konserter och turnéer
 • Företagsevenemang och nätverksträffar
 • Bröllop, bar mitzvahs, dop och minnesstunder
 • Mängder av andra events!
Vänligen kontakta din försäkringsförmedlare eller Bf Underwriting för fullständig evenemangslista